Đạo văn - ranh giới mong manh

08:00 20/10/2015

Ranh giới của việc đạo văn hay không đạo văn là rất mong manh, thậm chí, khó có một phiên tòa nào có thể phân xử trắng đen những chuyện này, ngoại trừ lương tâm của người cầm bút...

Ý kiến bạn đọc