Sáp nhập Nhà hát Kịch Việt Nam và Nhà hát Tuổi trẻ thành Nhà hát Kịch Quốc gia Việt Nam:

Xuôi trên nhưng chưa thuận dưới

08:00 16/05/2012

Hai đơn vị đứng đầu sân khấu phía Bắc từ nay sẽ hợp nhất thành Nhà hát Kịch Quốc gia Việt Nam. Theo đề án, Nhà hát Kịch Quốc gia Việt Nam sẽ có 3 đơn vị nghệ thuật biểu diễn: 1 nhà hát kịch, 1 nhà hát Tuổi trẻ và 1 nhà hát dành cho nhi đồng. Quân số của Nhà hát Kịch Quốc gia Việt Nam cũng sẽ đông đảo nhất trong số các nhà hát khu vực phía Bắc, gần 300 người, trong đó Nhà hát Tuổi trẻ là 180 người, Nhà hát Kịch Việt Nam là 100 người.

Ý kiến bạn đọc