Xung quanh việc dịch tên tác phẩm văn nghệ nước ngoài

08:00 21/04/2009

Tên sách ngoại quốc không phải danh từ riêng. Việc lấy tên nào cho bản tiếng Việt phụ thuộc trước hết và chủ yếu vào người dịch. Người dịch hiểu tác phẩm ra sao, nhất là có cảm nhận đúng được hồn cốt của nó không, hơn nữa có nắm được cái tạng của nhà văn nước ngoài hay không, tên tác phẩm được dịch sẽ đạt chừng ấy.

Ý kiến bạn đọc