Xung quanh chuyện tái bản phóng sự "Việc làng" của nhà văn Ngô Tất Tố

08:00 16/10/2014

Giữa thời kỳ lịch sử "chữ quốc ngữ vừa nhất sơ thành lập", "nền quốc âm mới vừa ra đời", Ngô Tất Tố viết phóng sự "Việc làng". Với "Việc làng", Ngô Tất Tố đã góp công khai phá, phát triển phóng sự - thể văn mới, còn non trẻ trên văn đàn và báo chí nước ta trong những năm 1930 - 1945.

Ý kiến bạn đọc