Xung đột kinh tế - văn hóa trong phát triển du lịch tâm linh

09:38 21/02/2019

Du lịch tâm linh (Religious Tourism) là một trong những hình thức du lịch cổ xưa nhất, bắt đầu từ bình minh của loài người. Không nên kỳ thị nó như kiểu "buôn thần bán thánh"...

Ý kiến bạn đọc