Văn hoá lễ hội

Xin cho lòng bớt tham

08:00 20/02/2012

Thiền trước anh linh Phật cũng nên. Con người lạ quá, bà cụ quét chùa lầm rầm, sau đốt lá khô thì đi lần tràng hạt. Bọn trẻ thì đến Phủ Tây Hồ rất đông, người nọ vái lên người kia. Các đĩa hoa quả dâng Thánh Mẫu và Tứ phủ cũng chen lấn đặt lên nhau. Có đôi trẻ năm trước đến trước Thánh Mẫu xin được yêu nhau đến đầu bạc răng long, Tết này lại đến xin bỏ nhau sớm sớm để được tự do. Tự do là hạnh phúc nhất của con người.

Ý kiến bạn đọc