Xã hội hóa Văn học nghệ thuật: Con dao hai lưỡi?

11:30 28/12/2018

Nghị quyết 33 có một câu vô cùng quan trọng là: "Coi văn hóa ngang tầm, ngang hàng với chính trị và kinh tế". Vì thế, xã hội hóa thế nào thì xã hội hóa, không thể để mất vị thế của văn hóa. 

Ý kiến bạn đọc