Bản quyền tác phẩm: Không chỉ chuyện tiền

Văn hoá cảm ơn

08:00 01/04/2013

Nhân một vài câu chuyện, nhìn lại văn hóa ứng xử của các nghệ sĩ ta thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau, trong việc sử dụng "chất xám" của người khác, là rất có vấn đề. Việt Nam tham gia vào công ước quốc tế về quyền tác giả đã hàng chục năm, nhưng phải nói ngay rằng việc thực thi công ước này rất ì ạch. Cỗ xe bản quyền tác giả mới chỉ khởi động và có hiệu quả chút ít ở một vài lĩnh vực hẹp. Nhiều nơi, nhiều chỗ, tâm lý xài của chùa, ban phát vẫn là chính...

Ý kiến bạn đọc