Vấn đề công tác cán bộ nhìn từ câu chuyện bóng đá

07:29 13/06/2019

Từ câu chuyện bóng đá, soi lại công tác bố trí, điều động cán bộ của thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Hậu Giang trong tuần qua thì rõ ràng là hình như đang có vấn đề, nên đã gây ra nhiều bàn cãi...

Ý kiến bạn đọc