Vai trò cảnh báo

09:45 10/09/2020

Cảnh báo luôn đóng vai trò vô cùng quan trọng trong rất nhiều lĩnh vực và cảnh báo của cơ quan quản lý nhà nước phải là khuôn thước trong việc xây dựng một thị trường lành mạnh ở cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.

Ý kiến bạn đọc