Ứng dụng biểu tượng văn hóa trong đời sống đương đại

08:12 20/09/2019

Biểu tượng văn hóa được sử dụng nhuần nhuyễn, hài hòa trong các công trình kiến trúc, tác phẩm hội họa, điêu khắc, điện ảnh... giúp tác phẩm ấy nêu bật được bản sắc dân tộc, định vị căn cước bản địa. Tuy nhiên, trong thời kỳ hội nhập quốc tế hiện nay, rất nhiều biểu tượng văn hóa bị sai lệch, bị cách tân quá đà, thậm chí là lai căng khi ứng dụng vào đời sống đương đại.

Ý kiến bạn đọc