Tục xông đất: Những ý nghĩa nhân văn vĩnh cửu!

11:37 12/02/2021

Cái lõi ý nghĩa của tục xông đất đầu năm là khát vọng tốt lành, may mắn, hạnh phúc. Khó tìm ra lịch sử tục này có từ khi nào, chỉ biết nó gắn liền với ngày đầu năm mới có ở hầu hết các dân tộc phương Đông của nền văn minh lúa nước. Ở nước ta, từ thời Vua Hùng, đây đã được coi đây là một mỹ tục.

Ý kiến bạn đọc