Trách nhiệm xã hội của văn nghệ sĩ

08:41 22/07/2019

Im lặng là vàng. Nhưng đôi khi im lặng đồng nghĩa với sự vô cảm. Và không có gì đáng sợ hơn sự im lặng của văn nghệ sĩ - những người dùng "văn tải đạo" bằng chính tác phẩm, nhân cách và lối hành xử của mình.

Ý kiến bạn đọc