Tôn giáo “Ngày tận thế, mối hiểm họa” tồn tại từ nhiều năm nay

08:41 14/05/2018

Những tổ chức tôn giáo tương tự như “Hội thánh Đức Chúa Trời” đã tồn tại từ đầu thế kỷ XX.

Ý kiến bạn đọc