Tôi và chúng ta

09:37 11/12/2020

Sẽ rất khó để đòi hỏi một cá nhân phụng sự vì cộng đồng nếu như cá nhân đó không được quan tâm để lớn lên, trưởng thành và có một cái tôi vững vàng. Mục đích của giáo dục không chỉ nằm ở phổ cập kiến thức mà nó cần phải được mở rộng hơn, được thiết kế cho phù hợp hơn với từng điều kiện riêng của mỗi địa phương.

Ý kiến bạn đọc