Tiếng hát và lòng tự trọng

12:07 24/12/2020

Việc bãi bỏ quy định cấm hát nhép là cách để nhấn mạnh hơn vai trò của nhà tổ chức và sự tự trọng của chính nghệ sỹ.

Ý kiến bạn đọc