Thị trường sách cho trẻ em: "Trận đồ bát quái”

08:06 16/07/2016

Thú thực là rất dễ bắt "lỗi" trong những cuốn sách dành cho trẻ em, nhất là những cuốn sách thuộc dòng phát triển tư duy, trí tuệ cho trẻ em. Trong dòng sách này, những câu hỏi - đáp về các hiện tượng tự nhiên, xã hội được khai thác triệt để và điều đáng nói là, cách đặt câu hỏi, đưa ra phương án trả lời nhiều khi khiến người lớn cũng cảm thấy bất ngờ...

Ý kiến bạn đọc