Thị trường mỹ thuật Việt Nam bao giờ mới minh bạch?

08:03 30/07/2016

Thị trường mỹ thuật Việt Nam vốn lộn xộn, nay càng tuột dốc không phanh bởi những rắc rối từ những kẻ đầu cơ. Đến bao giờ chúng ta mới có một thị trường mỹ thuật minh bạch, ở đó, giá trị của các tác phẩm, được trả về đúng giá trị của nó?

Ý kiến bạn đọc