Thêm yêu Hà Nội

08:01 30/05/2013

Nhân đọc "Hà Nội dấu yêu", ký và tản văn của Phạm Thị Phương Thảo, NXB Hội Nhà văn, 2013.

Ý kiến bạn đọc