Thấy gì từ một cuộc triển lãm mỹ thuật khu vực?

08:00 01/09/2014

Nói đơn giản, triển lãm mỹ thuật khu vực là dịp để đội ngũ họa sĩ địa phương tự tổng kết những gì làm được trong một khoảng thời gian nhất định. Dù không nói thì ai cũng hiểu, tác phẩm tham dự nếu không phải đẹp nhất thì cũng phải là loại "được xếp hạng". Thế nhưng, những "đứa con" của các họa sĩ dự Triển lãm Mỹ thuật khu vực VI - TP Hồ Chí Minh lần thứ 19 vẫn không làm hài lòng Hội đồng nghệ thuật. Nhiều câu chuyện về nghề cần được bàn thêm.

Ý kiến bạn đọc