Tạp chí văn nghệ địa phương: Bao giờ thoát cảnh "ao làng"?

08:21 20/05/2019

Tính địa phương của tờ tạp chí phải được xác định. Nền văn nghệ chung của nước nhà đã có những tờ báo Văn học nghệ thuật Trung ương lo. Các tạp chí văn nghệ địa phương phải có bản sắc riêng của vùng đất mình để góp vào nền báo chí chung thành một vườn hoa muôn sắc...

Ý kiến bạn đọc