Sức mạnh mềm và trách nhiệm của thế hệ trẻ

07:48 27/07/2015

"Phải chăng văn hóa Việt Nam chỉ có mỗi Kiều để thế giới tìm hiểu và chính thế hệ hôm nay cần phải làm gì để văn hóa Việt Nam được đón nhận rộng rãi hơn nữa ở bên ngoài biên giới nước ta?"...

Ý kiến bạn đọc