Sau đại dịch, chúng ta còn gặp nhau

11:02 10/09/2020

"Sau đại dịch, ta còn gặp nhau", hình như đó là quyết tâm đầy ngang tàng, cứng cỏi những cũng rất sâu sắc và tinh tế…

Ý kiến bạn đọc