Sao Việt hợp tác sao ngoại: Lối tắt bước ra thế giới?

08:06 03/08/2019

Bắt tay với nghệ sĩ quốc tế, ca sĩ Việt coi đó là một mũi tên trúng hai đích: vừa khẳng định đẳng cấp ở thị trường trong nước, vừa tạo bước đà chinh phục thị trường thế giới...

Ý kiến bạn đọc