Sân khấu tư nhân: Bên ngoài cười nụ...

08:37 02/06/2018

Làm sao tiếp lửa cho sân khấu tư nhân? Đó là một câu hỏi đặt ra thường xuyên và nóng bỏng, nhưng dường như vẫn chưa được những nhà quản lý văn hoá quan tâm đúng mức. 

Ý kiến bạn đọc