Sai lạc về chữ nghĩa ở một số di tích mới trùng tu tôn tạo

15:00 11/03/2021

Vừa qua, công luận đã nói nhiều đến những sai phạm khi sửa chữa, tôn tạo các di tích lịch sử, tín ngưỡng thờ tự. Sau khi tôn tạo đã không giữ được giá trị kiến trúc ban đầu của các di tích đó.

Ý kiến bạn đọc