Rất cần những quy ước ứng xử chung

08:17 21/01/2016

Sinh sống, tồn tại, hoạt động trong một quốc gia nào, chúng ta phải tuân thủ hiến pháp và pháp luật của quốc gia đó. Đấy là điều không cần phải nhắc lại với bất kỳ ai, bởi nó không chỉ thể hiện trách nhiệm của một cá nhân với cộng đồng mà nó còn cho thấy rằng cá nhân ấy là một con người có đầy đủ tri thức, kiến thức tối thiểu để hoà nhập với cả một xã hội. 

Ý kiến bạn đọc