Phim hình sự “Ruby máu”: Cuộc chiến bảo vệ mẹ thiên nhiên

08:36 20/04/2019

Khác với dòng phim hình sự thông thường, “Ruby máu” không chỉ xoáy vào cuộc đấu trí của công an với tội phạm mà còn ẩn chứa nhiều thông điệp về môi trường. Màu viên ruby như màu máu của những kẻ làm giàu bất chấp mọi thủ đoạn, như màu máu của chính mẹ tự nhiên trước sự tàn phá khốc hại của loài người.

Ý kiến bạn đọc