Phải có "văn hóa kỷ cương"

08:01 24/03/2016

Lâu nay chúng ta thường thấy khi phê phán lên án một hiện tượng tiêu cực hay phản cảm, người viết thường đưa ra một giải pháp nhằm khắc phục hiện trạng đó. Đó là giải pháp văn hóa. 

Ý kiến bạn đọc