20 năm đổi mới, văn học trên đường ra biển lớn:

PGS.TS. Lưu Khánh Thơ: Vị thế của phê bình trong thời đại thông tin

10:30 31/10/2006

Trong thời đại thông tin, việc “đại chúng hóa” phê bình đã làm cho vị thế của phê bình văn học trong đời sống xã hội bị giảm sút. Phê bình không đảm bảo được những nguyên tắc mỹ học và nền tảng tư tưởng - vốn là cốt lõi của hoạt động này.

Ý kiến bạn đọc