Nước mắt nghệ sĩ có thể thúc đẩy cuộc chiến chống lại bệnh ung thư?

08:23 14/09/2018

Mở lòng giúp đỡ những bệnh nhân ung thư chỉ là giải pháp trước mắt, còn về lâu về dài đang cần một sự chung tay của cộng đồng chống lại bi kịch quái ác này!

Ý kiến bạn đọc