Nói lái – nghệ thuật chơi chữ độc đáo

08:06 03/09/2015

Ngôn ngữ là công cụ giao tiếp của con người. Có nhiều cách để giao tiếp. Có loại giao tiếp thông tín. Cũng có loại giao tiếp mang yếu tố nghệ thuật.

Ý kiến bạn đọc