Những nhà văn duyên nợ với đề tài Công an

08:00 28/08/2015

"Đề tài Vì an ninh Tổ quốc là một đề tài lớn và rất nhân văn. Chúng ta đừng nhìn Công an như những police- chỉ biết dùi cui và súng lục. Họ cũng là những nhân vật trí tuệ, nhân văn. Sự hy sinh của họ rất lặng lẽ, nhưng họ đã có những đóng góp không nhỏ để giữ gìn cuộc sống bình yên hôm nay".-Nhà văn Hồ Phương.

Ý kiến bạn đọc