Những bộ phim kinh điển về đề tài ấu dâm

08:35 03/05/2016

Ấu dâm là một trong những đề tài "khó gặm" của nghệ thuật nói chung, điện ảnh nói riêng. Cái khó của loại đề tài này ấy là ranh giới vô cùng nhạy cảm giữa đạo đức và sự vi phạm đạo đức khi các nhà sáng tạo nghệ thuật muốn chạm vào, khai thác.

Ý kiến bạn đọc