Chương trình nghệ thuật "Hồ Chí Minh - Cả một đời vì nước vì dân":

Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân: "Chương trình này là mẫu hình về tổ chức sự kiện"

11:00 27/08/2009

Tôi phải khẳng định rằng, được tham gia tổ chức thực hiện chương trình Đại lễ hội "Hồ Chí Minh - Cả một đời vì nước vì dân" là một vinh dự lớn của bất cứ ai làm nghệ thuật. Đây thực sự là một chương trình mang quy mô lớn, đòi hỏi tính chuyên nghiệp rất cao.

Ý kiến bạn đọc