Bảo tàng văn học Việt Nam: Muộn còn hơn không:

Nhà văn Ngôn Vĩnh: "Văn học Công an đóng góp một phần quan trọng vào nền văn học nước nhà"

08:25 11/08/2006

Tôi hoàn toàn ủng hộ việc xây dựng Bảo tàng Văn học Việt Nam và mong mỏi nó được hoàn thành từng ngày. Bây giờ mới làm, tôi e quá muộn.

Ý kiến bạn đọc