Nhà thơ và sự “thâm canh”

09:30 20/10/2009

Nếu như trong lĩnh vực nông nghiệp, mấy chữ "thâm canh tăng vụ" luôn mang hàm nghĩa đẹp, ca ngợi sự chịu thương chịu khó của người nông dân, thì trong lĩnh vực sáng tác, hai chữ "thâm canh" lại mang hàm ý không được hay ho cho lắm. Các tòa báo thường tỏ ra dị ứng với những tác giả gửi bài cho báo này rồi lại tiếp tục đưa in ở báo khác.

Ý kiến bạn đọc