Người Việt từ ăn Tết đến... chơi Tết

08:00 06/02/2016

Tháng giêng ấy, không khí tân xuân ấy, người Việt chơi hết hội nọ đến hội kia, chơi tới cùng, tới bến rồi đợi những tháng sau đi làm, mà chủ yếu là "đi cày" bù lại. Nhưng đấy là phải sau 5 ngày Tết, 5 ngày ăn cho no nê thoả thích, 5 ngày mà ngay cả những nhà "nghèo rớt mùng tơi" cũng phải cố đi vay đi mượn để có một cái "ăn tết" cho đúng nghĩa, rồi ra giêng cố mà làm lụng, còng lưng trả nợ.

Ý kiến bạn đọc