Nghệ sĩ trẻ - cơ hội và thách thức

16:00 29/08/2007

Những năm gần đây, với sự hội nhập của nền kinh tế đã tạo ra những cơ hội mở rộng, giao lưu, phát triển của văn hóa nói chung và âm nhạc nói riêng. Nhạc Trẻ Việt Nam cũng theo đó nhanh chóng tiếp thu những cái mới của âm nhạc thế giới.

Ý kiến bạn đọc