Ngành xuất bản: Trong cái khó có “ló” cái khôn?

08:25 05/09/2016

Mỗi năm, một NXB nếu cho ra lò được khoảng 300 đầu sách thì đó đã có thể coi là một thành tích hoành tráng. Mỗi biên tập viên tổ chức, xử lý được 12-15 tập sách (trung bình 200 trang/ tập) dĩ nhiên sẽ được đánh giá từ hoàn thành nhiệm vụ cho đến xuất sắc. Cuộc đua định mức đã khiến cả biên tập viên lẫn NXB tận dụng mọi điều kiện nhằm tăng số lượng đầu sách, trong đó có cả chuyện bán giấy phép – một cách để tư nhân có thể tham gia xuất bản, hoặc tác giả có thể tự in sách của mình...

Ý kiến bạn đọc