Muốn làm cây tre trung hiếu chốn này...

08:00 21/05/2013

Nhân đọc bài thơ "Viếng Lăng Bác" của Viễn Phương.

Ý kiến bạn đọc