Một nền giáo dục ứng thí?

10:10 31/07/2015

Chúng ta ngày càng được chứng kiến nhiều hơn những tranh luận xã hội đa chiều trên một hiện tượng xã hội hay một sự kiện nóng nào đó. Nhưng cũng chính từ những tranh luận kể trên, không khó để chúng ta nhận ra một sự thật rằng, ở Việt Nam hôm nay, các ý kiến mang tính lý thuyết thì hằng hà vô số còn những ý kiến đóng góp mang tính thực tiễn, có thể khả thi thực hành lại vô cùng hiếm hoi. Sự thật ấy chỉ ra điều gì?

Ý kiến bạn đọc