Một lời ru còn mãi

09:35 25/02/2011

Hiếm có nhà thơ nào mà cuộc đời là cả một chuỗi bất hạnh dài dặc như thi hào Hungary Attila Jozsef (1905-1937): Thời thơ ấu lầm than, tuổi thanh xuân lận đận, những năm tháng cuối đời thì đói khổ, cô đơn, tật bệnh. Ngay cái chết cũng xảy đến với ông một cách thê thảm, đớn đau.

Ý kiến bạn đọc