Một bài thơ giàu triết luận

08:00 22/05/2012

Nhân đọc bài thơ "Nước" của nhà thơ Lê Lâm.

Ý kiến bạn đọc