Luật định Ngày đọc sách và Văn hóa đọc

08:58 07/12/2019

Ngày 21-11-2019 tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV đã thông qua Luật Thư viện. Đây là lần đầu tiên Luật Thư viện được ban hành và cũng là lần đầu tiên vấn đề “Văn hóa đọc”, “Ngày đọc sách” được quy định trong Luật.

Ý kiến bạn đọc