Lập nên những kỳ tích mới

19:28 04/02/2021

Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã chọn ra được những người ưu tú, trong đó đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tiếp tục được tín nhiệm bầu làm Tổng Bí thư nhiệm kỳ XIII của Đảng. Những con người đang sẵn sàng xả thân để cống hiến trí tuệ và sức lực, lập nên những kỳ tích mới để đưa Việt Nam hùng cường, dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng và văn minh, đáp ứng mong mỏi của gần 100 triệu người dân Việt Nam.

Ý kiến bạn đọc