Báo chí và câu chuyện "lá cải"

Làm báo văn nghệ - muôn vàn cái khó

08:00 03/07/2012

Ý kiến của nhà thơ Bùi Việt Mỹ - Tổng biên tập Báo Người Hà Nội.

Ý kiến bạn đọc