Quản lý biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang:

Lại nóng chuyện thẻ hành nghề

08:45 22/01/2016

Bản dự thảo Thông tư quy định chi tiết việc cấp thẻ hành nghề biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang (sau đây gọi tắt là dự thảo Thông tư) vừa được Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch đưa lên trang web cinet.vn để lấy ý kiến đóng góp lại gây nên những luồng dư luận trái chiều. Có ý kiến cho rằng, thẻ hành nghề là “chìa khóa” để quản lý lĩnh vực biểu diễn nghệ thuật nhưng cũng không ít người hoài nghi về tính khả thi của Thông tư.

Ý kiến bạn đọc