Lại nói về lễ hội

10:16 28/01/2021

Mùa Xuân là mùa của lễ hội truyền thống. Và cứ như đến hẹn lại lên, năm nào chuyện lễ hội cũng gây um xùm trên các phương tiện thông tin đại chúng. Xuân này, dù biết nguy cơ dịch bệnh còn lơ lửng nên các lễ hội cũng sẽ bị hạn chế rất nhiều, nhưng khả năng nổ ra tranh cãi xoay quanh một lễ hội nào đó không phải là không có.

Ý kiến bạn đọc