Lá phiếu của lòng dân

21:19 25/03/2021

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đang đến rất gần. Trong thời đại bùng nổ thông tin như hiện nay, cử tri sẽ có đủ nhận thức để cân nhắc, xem xét và không bầu những người không dám nói tiếng nói của lòng dân. Mỗi đại biểu khi đã được cử tri tin tưởng, thì cần ý thức được vinh dự và trách nhiệm lớn lao của mình trước cử tri, trước sự phát triển của đất nước.

Ý kiến bạn đọc